“Làm theo lời Phật dạy, đừng theo ý mình”, một câu tưởng chừng như đơn giản nhưng nếu chúng ta hiểu và biết ứng dụng thì nó sẽ là kim chỉ nam cho hành giả trên con đường tu tập. Chúng ta hãy lắng tâm cùng nghe thầy Thích Phước Tiến chia sẻ làm thế nào để làm đúng theo lời Phật dạy.

Download MP3

Làm Theo Lời Phật Dạy – Thích Phước Tiến
4.6 (91%) 20 vote[s]