Pháp thoại: Lắng Nghe Tâm Mình do Ni Sư Hương Nhũ giảng tại Tịnh Xá Pháp Thủy (Quận 8, Hồ Chí Minh) ngày 05.11.2018