Pháp thoại: Lẽ Được Mất – TT. Thích Nhật Từ giảng tại chùa Ấn Quang ngày 05-08-2012 – TuSachPhatHoc.Com nghe bài giảng Mp3 tại đây http://tusachphathoc.com/media/#Play,6934,Le-duoc-mat.tsph