Lễ hội hóa ngày Phật đản Liên Hợp Quốc – Thích Nhật Từ. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại Chùa Xá Lợi, ngày 30-12-2007. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,2094,Le-hoi-hoa-ngay-Phat-dan-Lien-Hop-Quoc.tsph