Bài pháp thoại Lễ Phật Đầu Năm do Đại Đức Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại Chùa Liên Trì, Phan Thiết trong ngày Khóa tu phật học

Lễ Phật Đầu Năm – Thích Thiện Thuận
1 (20%) 1 vote