Bài pháp thoại Lẽ Thật Cuộc Đời do Thầy Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại công viên Tam Giác bãi trước TP Vũng Tàu, nhân Đại Lễ Phật Đản PL 2560

Lẽ Thật Cuộc Đời – Thích Thiện Thuận
Đánh giá