Bài thuyết pháp Lò Lửa Hóa Sen Hồng do Thầy Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại Chùa Bửu Đà, Tp Hồ Chí Minh, nhân ngày đại lễ phật đản

Đánh giá