Pháp âm “Lời Chia Sẻ Cùng Đồng Bào Phật Tử Tại Bến Tre” được thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng ngày 26/03/2013, tại chùa Khánh Linh (Mỏ Cày, Bến Tre)

Download MP3