Pháp thoại Lợi Ích Của Hiến Xác Và Mô Tạng Cho Y Học do Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Pháp Vân, Hà Nội, ngày 25-11-2018

Lợi Ích Của Hiến Xác Và Mô Tạng Cho Y Học – Thích Nhật Từ
Đánh giá