Bài pháp thoại: Lợi Ích Của Việc Nghe Phât Pháp do TT.Thích Nhật Từ Giảng tại chùa Ấn Quang, ngày 18/11/2012 – www.tusachphathoc.com
Nghe bài giảng mp3 tại đây http://tusachphathoc.com/media/#Play,7003,Loi-ich-cua-viec-nghe-Phat-phap.tsph