Bài giảng thầy Thích Phước Tiến mới nhất 2018: Lời Nói Dối Của Cha. Giảng tại Tu Viện Tường Vân, ngày 24-08-2018, nhân đại lễ Vu Lan

Download MP3

Lời Nói Dối Của Cha – Thích Phước Tiến
4.8 (96%) 5 votes