BBT Website Phật Pháp Ứng Dụng đã trích dẫn một vài câu trong kinh Pháp Cú và kết hợp với hình ảnh minh hoạ sinh động nhằm giúp Quý Phật tử dễ tiếp thu, nhớ lâu và thẩm thấu được những lời Phật dạy hơn. Đồng thời đó sẽ là tư lương cho con người trong hành trình tu tập thân tâm, trau dồi trí tuệ.

Lời Phật dạy trong Kinh Pháp Cú

Lời Phật dạy trong Kinh Pháp Cú

Lời Phật dạy trong Kinh Pháp Cú

Lời Phật dạy trong Kinh Pháp Cú

Lời Phật dạy trong Kinh Pháp Cú

Lời Phật dạy trong Kinh Pháp Cú

Lời Phật dạy trong Kinh Pháp Cú

Lời Phật dạy trong Kinh Pháp Cú

Lời Phật dạy trong Kinh Pháp Cú

Lời Phật dạy trong Kinh Pháp Cú

Lời Phật dạy trong Kinh Pháp Cú

Lời Phật dạy trong Kinh Pháp Cú

Lời Phật dạy trong Kinh Pháp Cú

Lời Phật dạy trong Kinh Pháp Cú

Lời Phật dạy trong Kinh Pháp Cú

Lời Phật dạy trong Kinh Pháp Cú

Lời Phật dạy trong Kinh Pháp Cú

Lời Phật dạy trong Kinh Pháp Cú

Lời Phật dạy trong Kinh Pháp Cú

Lời Phật dạy trong Kinh Pháp Cú

Ảnh: Tâm Thanh

Theo Phật Pháp Ứng Dụng

Lời Phật dạy trong Kinh Pháp Cú
5 (100%) 1 vote[s]