Bài pháp thoại Lời Qua Tiếng Lại, Giải Quyết Chi Đâu được thầy Thích thiện Tuệ thuyết giảng ngày 17/02/2017 tại chùa Ngọc Sơn (Quảng Nam)