Bài pháp thoại “Lối Rẽ Cuộc Đời” do thầy Phước Tiến thuyết giảng tại chùa Nhị Mỹ (Trà Ôn, Vĩnh Long) ngày 15/07/2011 (15/06/Tân Mão) nhân lễ Húy Nhật cố Thượng tọa ân sư Thích Phước Đại (trụ trì chùa Nhị Mỹ)

Người đời hay nói đường muôn lối rẽ, cuộc đời ai cũng có những giai đoạn gấp khúc, không ai trên đời đi trên một con đường phẳng lì từ khởi thủy cho đến điểm dừng của nó. Họa chăng là chúng ta có nhiều hay có ít và có vượt qua được những cái khúc quanh đó không.

Bài giảng: Lối Rẽ Cuộc Đời – DD Thích Phước Tiến

Download MP3

Một người thợ mộc chặt một thân cây, làm thành ba chiếc thùng.

Một thùng đựng phân, gọi là thùng phân, mọi người đều xa lánh.

Một thùng đựng nước, gọi là thùng nước, mọi người đều dùng.

Một thùng đựng rượu, gọi là thùng rượu, mọi người đều thưởng thức!

Thùng là như nhau, bởi vì đựng đồ khác nhau mà vận mệnh khác nhau.

Cuộc đời là như vậy, có quan niệm thế nào sẽ có cuộc đời như thế, có suy nghĩ thế nào sẽ có cuộc sống như thế!

-st-


Kính chúc quý Phật tử có những phút giây thư giãn và tu học tinh tấn, thân tâm an lạc vạn sự kiết tường. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

Đánh giá