Thầy Nhật Từ chia sẽ về bài hát “Lời sám hối của kẻ hấp hối” (Nhạc: Duy Mạnh), tại trại giam Phú Sơn 4, phân trại 6, ngày 30-4-2010. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,5404,Loi-sam-hoi-cua-ke-hap-hoi.tsph