Bài pháp âm Lời Tỉnh Thế Của Người Xưa phần 2 do Thầy Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại Viện chuyên tu, làng Vạn Hạnh, Bà rịa Vũng Tàu ngày 2/28/2009

Đánh giá