Bài pháp thoại “Lòng Tin Phần 1” được thầy Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại chùa Xá Lợi (quận 3, HCM) ngày 26/02/2017 (01/02 Đinh Dậu)

Lòng Tin Phần 1 – Thích Thiện Thuận
9.33 (93.33%) 6 votes

BÌNH LUẬN