Pháp thoại “Lòng Tri Ân” do thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng tại Thiền Viện Sơn Thắng (ấp Thanh Mỹ, xã Thanh Đức, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) ngày 06/03/2013 (25/01/Quý Tỵ)

Đối với chúng ta đừng nên khẳng định rằng khi chúng ta có mặt trên cuộc đời này, và được trưởng thành bằng đôi bàn tay trắng không nhờ vả vào ai, thật sự đó là một câu nói rất phũ phàng. Vì vậy để thể hiện là một người có lương tri, có đạo đức thì phải hiểu rõ là làm người không ai không có mang nặng trọng ân.

Download MP3

Đánh giá