Lược Giải Kinh Pháp Hoa – HT Thích Trí Quảng – Sách Nói (Kinh Đọc)

Tác giả: Hòa Thượng Thích Trí Quảng
Diễn đọc: Đức Uy, Huy Hồ, Thy Mai, Kim Phụng, Kim Phượng.


Lược Giải Kinh Pháp Hoa – Thích Trí Quảng – Sách Nói (Kinh Đọc)
3 (60%) 2 vote[s]