Pháp âm “Lược Sử Đức Phật Thích Ca Từ Đản Sanh Đến Lúc Thành Đạo” do thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng tại Tu Viện Tường Vân ngày 27/05/2010

Download MP3

Lược Sử Đức Phật Thích Ca Từ Đản Sanh Đến Lúc Thành Đạo – Thích Phước Tiến
5 (100%) 2 vote[s]