Lương tâm. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại Chùa Giác Ngộ, ngày 28-09-08. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,1772,Luong-tam.tsph

Lương tâm – Thích Nhật Từ
Đánh giá