Bài pháp thoại Lưu Dấu do Thầy Thích Thiện Xuân thuyết giảng tại Tu viện Linh Thứu, huyện Củ Chi, Tp Hồ Chí Minh ngày lễ tất niên 2014