Pháp thoại “Ma Chướng Phần 1” được thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng ngày 27/07/2013 tại Viện Chuyên Tu (Bà Rịa Vũng Tàu)

Download MP3