Thầy Nhật Từ giảng tại khóa tu Phật thất tại chùa Hưng Pháp – Long Khánh, Đồng Nai, ngày 28/03/2010. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,5372,Mai-am-gia-dinh.tsph