Bài pháp thoại Mê Tín do Ni Sư Hương Nhũ giảng trong buổi phát quà từ thiện tại chùa Thiện Hòa (xã EA Bông, huyện Krông Ana, tỉnh ĐakLak)