Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 25/06/2010. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,5463,Me-va-vo.tsph