Minh Triết Hành Hương. Thầy Thích Nhật Từ giảng nhân chuyến hành hương thập tự ngày mùng 2 tết Đinh Hợi năm 2007.