Bài giảng Mỗi Nhà Mỗi Cảnh do Ni Sư Thích Nữ Hương Nhũ giảng tại chùa Thiên Quang (TX. Dĩ An – T. Bình Dương) ngày 27/01/2019

Mỗi Nhà Mỗi Cảnh – Thích Nữ Hương Nhũ
3.5 (70%) 2 votes