Chia sẽ về bài hát “Mong đời thứ lỗi” (Nhạc: Duy Mạnh). Thầy Nhật Từ giảng tại trại giam Phú Sơn 4, phân trại 1, ngày 1-5-2010. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,5406,Mong-doi-thu-loi.tsph

Mong đời thứ lỗi – Thích Nhật Từ
Đánh giá