Mông Sơn Thí Thực: Ý nghĩa cúng cô hồn và cầu siêu – Thích Nhật Từ – TuSachPhatHoc.com. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại trường hạ chùa Hưng Phước, ngày 07/08/2011. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,6553,Mong-Son-Thi-Thuc-y-nghia-cung-co-hon-va-cau-sieu.tsph