Bài thuyết pháp Mộng Và Thực do Đại Đức giảng sư Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại Chùa Hoằng Pháp, Tp Hồ Chí Minh ngày 12/31/2006

Mộng Và Thực – Thích Thiện Thuận
Đánh giá