Bài pháp thoại Một Phần May Mắn, Một Phần Có Duyên, Phần Nhiều Cố Gắng do Thầy Thích Thiện Tuệ thuyết giảng tại chùa Đức Hòa (TX. Dĩ An – T. Bình Dương), ngày 25-06-2018