Bài pháp thoại: Mười bài kinh người tại gia nên biết do TT.Thích Nhật Từ giảng tại chùa Tượng Sơn, Hà Tĩnh, ngày 24/02/2013 – www.tusachphathoc.com
Nghe bài giảng mp3 tại đây http://tusachphathoc.com/play-media/muoi-bai-kinh-nguoi-tai-gia-nen-biet/