Mười bốn điều Phật dạy 1 (điều 1-4: Tự ngã, dối trá, tự đại và ganh tỵ) – Thích Nhật Từ. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại Chùa Thanh Nhàn, Hà Nội, ngày 29-6-08. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,1252,Muoi-bon-dieu-Phat-day-1-dieu-1-4-Tu-nga-doi-tra-tu-dai-va-ganh-ty.tsph