Mười bốn điều Phật dạy 2B – điều 5-8: Đánh mất mình, bất hiếu, tự ty và vươn lên sau vấp ngã – Thích Nhật Từ. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại Chùa Xá Lợi, ngày 31/12/2006. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,1251,Muoi-bon-dieu-Phat-day-2-dieu-5-8-danh-mat-minh-bat-hieu-tu-ty-va-vuon-len-sau-vap-n.tsph