Mười bốn điều Phật dạy 3A – điều 9-12: Tuyệt vọng, sức khỏe, tình cảm và khoan dung – Thích Nhật Từ. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại Chùa Phú Thọ, tỉnh Bình Định, ngày 04-07-08. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,1510,Muoi-bon-dieu-Phat-day-3-A.tsph

Mười bốn điều Phật dạy 3A – điều 9-12: Tuyệt vọng… – Thích Nhật Từ
Đánh giá