Mười bốn điều Phật dạy 4 – điều 13-14: Kém hiểu biết và bố thí – Thích Nhật Từ. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại Chùa An Lạc, Ventura, CA, ngày 13-7-08. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,1248,Muoi-bon-dieu-Phat-day-4-dieu-13-14-Kem-hieu-biet-va-bo-thi.tsph