Mười điều tâm niệm – Điều 8-10: Ân nghĩa và oan trái – Thích Nhật Từ – TuSachPhatHoc.com. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại Chùa Đức Viên, ngày 24-08-08. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,1497,Muoi-dieu-tam-niem—dieu-8-10-an-nghia-va-oan-trai-A-.tsph