Mười điều tâm niệm – điều 1: Tu trong bệnh tật – Thích Nhật Từ. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại Đạo tràng Quảng Từ, San Jose, ngày 21-8-08. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,1743,Muoi-dieu-tam-niem—dieu-1-Tu-trong-benh-tat.tsph