Mười điều tâm niệm – điều 2: Tu trong hoạn nạn – Thích Nhật Từ. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại Đạo tràng Quảng Từ, San Jose, ngày 21-8-08. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,1744,Muoi-dieu-tam-niem—dieu-2-Tu-trong-hoan-nan.tsph

Mười điều tâm niệm – điều 2: Tu trong hoạn nạn – Thích Nhật Từ
Đánh giá