Mười điều tâm niệm – Điều 3: Sở học thấu đáo – Thích Nhật Từ. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại Đạo tràng Từ Bi Nguyện, San Jose, ngày 23-8-08. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,1747,Muoi-dieu-tam-niem—dieu-3-So-hoc-thau-dao.tsph