Mười điều tâm niệm – điều 4: xây dựng đạo hạnh – Thích Nhật Từ. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại Đạo tràng Từ Bi Nguyện, San Jose, ngày 23-8-08chùa Xá Lợi, ngày 15-06-07. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,1748,Muoi-dieu-tam-niem—dieu-4-xay-dung-dao-hanh.tsph