Thầy Thích Nhật Từ giảng tại chùa Linh Thứu, TP. Berlin, Cộng hòa Đức, ngày 8-7-2011. Nghe dưới dạng âm thanh mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,6465,Muoi-dieu-tam-niem.tsph

Mười điều tâm niệm – Thích Nhật Từ
Đánh giá