Bài pháp thoại “10 hạnh Phổ Hiền” do đại đức Thích Phước Tiến thuyết giảng trong khóa tu Một Ngày An Lạc lần thứ 36 tại Tu Viện Tường Vân ngày 08/12/2013 (06/11/Quý Tỵ)

Download MP3

10 Hạnh Phổ Hiền (KT36) – Thích Phước Tiến
3.7 (73.33%) 3 vote[s]