Bài pháp thoại Muốn Chuyển Nghiệp Là Phải Tu do Sư Cô Hương Nhũ giảng tại chùa Hòa Liễu (xã Thuận Thiên, huyện Kiến Thụy , Tp. Hải Phòng) ngày 24/04/2018

Muốn Chuyển Nghiệp Là Phải Tu – Thích Nữ Hương Nhũ
4.7 (93.33%) 3 votes