Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Xá Lợi, ngày 10/01/2010. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,5295,Nam-Dan-noi-chuyen-Cop.tsph

Năm Dần nói chuyện Cọp – Thích Nhật Từ
Đánh giá