Bài pháp thoại: Năm Điều KHông Xác Định do TT.Thích Nhật Từ Giảng tại chùa Long Hoa, Vĩnh Long, ngày 18/12/2012 – www.tusachphathoc.com
Nghe bài giảng mp3 tại đây http://tusachphathoc.com/media/#Play,7030,Nam-dieu-khong-xac-dinh.tsph