Pháp thoại Năm đức hạnh của người xuất gia do Ni Sư Thích Nữ Như Lan giảng tại chùa Bồ Đề Lan Nhã (Quận 06 – TP. Hồ Chí Minh) ngày 25/05/2019

video