Pháp thoại Năm Kỷ Hợi Kể Chuyện Heo do Ni sư Thích Nữ Như Lan giảng tại chùa Hưng Thiền (H. Cao Lãnh – T. Đồng Tháp) ngày 18/02/2019