Bài pháp thoại: Năm Quy Luật Cuộc Đời do TT.Thích Nhật Từ thuyết giảng tại Chùa Kỳ Viên, thành Xá Vệ, Ấn Độ, ngày 09/10/2012 – wWw.TuSachPhatHoc.Com – nghe bài giảng mp3 tại đây http://tusachphathoc.com/media/#Play,6974,Nam-quy-luat-cuoc-doi.tsph